Povinná publicita

Dar pro bechyňské rybáře

Ve středu 29. července převzali zástupci Českého rybářského svazu – MO Bechyně ve své klubovně automobil Nissan pick-up. Nové užitkové vozidlo bude bechyňským rybářům sloužit zejména k péči o svěřené revíry a činnost rybářské stráže.  

16.9.2015 14:19:34 | přečteno 1352x | libor.benda | Celý článek
 

Podpora projektů města z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2015

Tak jako každý rok i v letošním roce město Bechyně využilo některé vyhlášené grantové programy Jihočeského kraje a podalo žádost o poskytnutí dotace. Jihočeský kraj pak následně poskytl dotaci na tyto projekty: 

16.9.2015 14:10:14 | přečteno 1415x | ilona.zvolankova | Celý článek
 

Zateplení MŠ Jahůdka

V dubnu letošního roku byly zahájeny práce na stavbě „Zateplení MŠ Jahůdka v Bechyni“. Projekt byl financován z 56% z Fondu soudržnosti EU (což tvoří 85% ze způsobilých výdajů) a Státního fondu životního prostředí (což tvoří 5% ze způsobilých výdajů) v rámci Operačního programu Životní prostředí a z 44% z rozpočtu města. V polovině srpna byly stavební práce úspěšně dokončeny. 

20.8.2015 8:47:07 | přečteno 1499x | ilona.zvolankova | Celý článek
 

Opravy místních komunikací po povodni 2013 podpořeny z Fondu solidarity EU

V srpnu 2013 obdrželo město dotaci z Ministerstva dopravy na okamžité opravy místních komunikací v důsledku povodní v květnu a červnu 2013. 

5.5.2015 23:25:06 | přečteno 1179x | libor.benda | Celý článek
 

Bechyně – vodovod Hvožďany

V měsíci červenci loňského roku byly zahájeny práce na stavbě „Bechyně – vodovod Hvožďany“. Projekt je financován z 49,95% z Fondu soudržnosti EU (což tvoří 76,62% ze způsobilých výdajů) a Státního fondu životního prostředí (což tvoří 4,26% ze způsobilých výdajů) v rámci Operačního programu Životní prostředí a z 50,05% z rozpočtu města. V lednu letošního roku byly práce na stavbě úspěšně dokončeny. 

5.5.2015 23:08:02 | přečteno 1927x | libor.benda | Celý článek
 

Nadace ČEZ podpořila 2. etapu dopravně bezpečnostního opatření v obci Hvožďany

Město Bechyně aktivně spolupracuje s Nadací ČEZ od roku 2004. V září a v říjnu tohoto roku proběhla díky nadačnímu příspěvku od Nadace ČEZ 2. etapa úpravy chodníku v obci Hvožďany tak, aby byl chodník bezpečný především pro pohyb dětí a tělesně handicapovaných občanů.

5.5.2015 22:49:09 | přečteno 1292x | libor.benda | Celý článek
 

Fond ASEKOL podpořil mechanické a elektronické zabezpečení sběrného dvora

V listopadu 2013 bylo dokončeno mechanické a elektronické zabezpečení sběrného dvora. Mechanické zabezpečení spočívalo v instalaci žiletkového drátu nad stávající oplocení.

5.5.2015 22:21:49 | přečteno 1161x | libor.benda | Celý článek
 

Nadace ČEZ podpořila dopravně bezpečnostní opatření v obci Hvožďany

Město Bechyně aktivně spolupracuje s Nadací ČEZ od roku 2004. V říjnu tohoto roku proběhla díky nadačnímu příspěvku od Nadace ČEZ úprava části chodníku v obci Hvožďany tak, aby byl chodník bezpečný především pro pohyb dětí a tělesně handicapovaných občanů. 

5.5.2015 22:17:09 | přečteno 1381x | libor.benda | Celý článek
 

Výstavba sběrného dvora dokončena

V polovině měsíce září 2012 byly zahájeny a 30. dubna 2013 byly dokončeny práce na výstavbě sběrného dvora v Bechyni. 16.5. 2013 proběhla kolaudace stavby. Projekt je financován z 90% z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a z 10% z rozpočtu města. 

5.5.2015 22:10:33 | přečteno 2165x | libor.benda | Celý článek
 

Nadace ČEZ podpořila rekonstrukci veřejného osvětlení v Tyršově ulici

Město Bechyně aktivně spolupracuje s Nadací ČEZ od roku 2004. V červnu tohoto roku proběhla díky nadačnímu příspěvku od Nadace ČEZ rekonstrukce veřejného osvětlení v části Tyršovy ulice podél Křižíkova parku naproti kulturnímu domu. 

5.5.2015 22:04:27 | přečteno 1145x | libor.benda | Celý článek
 
16.9.2015 13:49:06 | přečteno 1145x | libor.benda

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální