Povinná publicita

Tenisová hala zlepšila herní podmínky

Tenisový oddíl Jiskra Bechyně  dokončil  za podpory Nadace ČEZ zateplení tenisové haly. Tato akce přinese nemalou úsporu nákladů na její provoz. 

10.8.2017 13:07:08 | přečteno 771x | libor.benda | Celý článek
 

Podpora projektů města z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2016

Tak jako každý rok i v letošním roce město Bechyně využilo některé vyhlášené grantové programy Jihočeského kraje a podalo žádost o poskytnutí dotace. 

3.11.2016 10:29:22 | přečteno 727x | ilona.zvolankova | Celý článek
 

Vyhodnocení programu regenerace MPZ za rok 2016

Tak jako každý rok i v letošním roce podpořilo Ministerstvo kultury a město Bechyně obnovu kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ Bechyně v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.  

3.11.2016 10:28:08 | přečteno 732x | ilona.zvolankova | Celý článek
 

Poděkování Nadaci ČEZ

Město Bechyně vybudovalo v areálu městského stadionu na fotbalovém hřišti nový zavlažovací systém. Bylo instalováno nové čerpadlo s elektro rozvaděčem na ovládání čerpadla a sledování stavu vodní hladiny a bylo rozvedeno na hrací plochu 30 ks výsuvných postřikovačů.

31.10.2016 13:34:20 | přečteno 760x | pavel.houdek | Celý článek
 

Poděkování za partnerství v projektu Oranžový rok

I v letošním roce Město Bechyně využilo nabídku partnerství v projektu Oranžový rok 2016 se společností ČEZ a.s. 

26.8.2016 9:42:37 | přečteno 817x | pavel.houdek | Celý článek
 

Velkokapacitní cisterna pro SDH Bechyně

Projekt "Velkokapacitní cisterna pro SDH Bechyně" je spolufinancován Evropskou unií, registrační číslo projektu: č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000450.

28.7.2016 7:28:00 | přečteno 892x | ilona.zvolankova | Celý článek
 

Otevření dětského hřiště v ZŠ Školní

Dne 5. května 2016 bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště u Základní školy ve Školní ulici. 

9.5.2016 8:30:32 | přečteno 1226x | libor.benda | Celý článek
 

Vyhodnocení programu regenerace MPZ za rok 2015

Tak jako každý rok i v letošním roce podpořilo Ministerstvo kultury a město Bechyně obnovu kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ Bechyně v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 

9.11.2015 14:39:29 | přečteno 1064x | ilona.zvolankova | Celý článek
 

Účast Města Bechyně ve výzvě č. 22 Integrovaného operačního programu

Město Bechyně v roce 2014 požádalo o finanční podporu pro projekt „Konsolidace a virtualizace datového centra MÚ Bechyně“. Poté, co byla v roce 2014 žádost kladně vyřízena, byl projekt v roce 2015 úspěšně realizován. 

17.10.2015 22:14:37 | přečteno 953x | libor.benda | Celý článek
 

Poděkování za partnerství v projektu Oranžový rok

I v letošním roce Město Bechyně využilo nabídku partnerství v projektu Oranžový rok 2015 se společností ČEZ a.s. 

22.9.2015 9:07:36 | přečteno 1252x | pavel.houdek | Celý článek
 
16.9.2015 13:49:06 | přečteno 1252x | libor.benda

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální