Aktuálně

Nová bezpečnostní opatření

Dne 13. března 2020 vláda ČR přijala další bezpečnostní opatření.

14.3.2020 10:20:43 | přečteno 1059x | pavel.houdek | Celý článek
 

Vyhlášení nouzového stavu

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

13.3.2020 7:52:21 | přečteno 562x | pavel.houdek | Celý článek
 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

10.3.2020 14:18:18 | přečteno 1328x | libor.benda | Celý článek
 

Šetření ČSÚ v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v době od 1. února do 24. května 2020 výběrové šetření o životních podmínkách domácností.

10.2.2020 9:01:09 | přečteno 629x | libor.benda | Celý článek
 

Místní poplatky nově

V prosincovém vydání městského zpravodaje byly avizovány změny v místních poplatcích. Zastupitelstvo města Bechyně na svém zasedání 27. listopadu  2019 schválilo nové obecně závazné vyhlášky, které dosud platné vyhlášky o místních poplatcích mění. Některé poplatky byly změněny poměrně zásadně (poplatek ze psů, poplatek z pobytu),  u některých byly proveden pouze změny tak, aby vyhovovaly novému zákonu.

4.2.2020 10:00:55 | přečteno 1680x | anna.hruskova | Celý článek
 

Poplatek za komunální odpad v roce 2020

Osoba s trvalým bydlištěm v Bechyni uhradí poplatek 600 Kč. Osoba, která dovrší letos 70 let věku a osoba starší uhradí poplatek 500 Kč. Dítě do věku jednoho roku je od poplatku osvobozeno.

4.2.2020 9:56:39 | přečteno 995x | marcela.vankova | Celý článek
 

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 5. února 2020 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ Bechyně.

28.1.2020 19:26:51 | přečteno 878x | pavel.houdek | Celý článek
 

Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni

Stavební akce „Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni“ byla zahájena 21.04.2020 a to dle plánu výstavby na dvou místech.

13.1.2020 9:02:01 | přečteno 3643x | skalakova | Celý článek
 

Nové kontejnery na oleje a tuky

Dne 23.12.2019 rozmístili pracovníci SMB, p.o. ve městě nové kontejnery na oleje a tuky použité z kuchyní.

6.1.2020 12:13:23 | přečteno 1046x | libor.benda | Celý článek
 

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 18. prosince 2019 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ Bechyně.

10.12.2019 19:30:32 | přečteno 865x | pavel.houdek | Celý článek
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální