Vedení města

Mgr. Štěpán Ondřich

f 3a

Starosta města

E-mail: starosta@mestobechyne.cz 

Telefon: 381 477 018

Působnost: lesní hospodářství, požární ochrana, krizové řízení, reprezentace města, spolupráce s ostatními obcemi, mezinárodní spolupráce, sociální věci a zdravotnictví, doprava, informování veřejnosti, bydlení, sport, muzejnictví, památková péče, kultura, investiční výstavba a regionálního rozvoj.


Bc. Dita Klasnová

f klasnovaMístostarosta města
E-mail: mistostarosta@mestobechyne.cz
Telefon: 381 477 016
Působnost: životní prostředí, komunální služby, bezpečnost a veřejný pořádek, školství, majetek obce, financování.

Ing. František Stach

f stachTajemník městského úřadu
E-mail: tajemnik@mestobechyne.cz
Telefon: 381 477 017
V souladu se zákonem o obcích je zřízena funkce tajemníka MěÚ. Tajemník je zaměstnancem města a plní úkoly vyplývající ze zákona o obcích. Dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, je tajemník MěÚ vedoucím úřadu.

3.1.2023 7:44:04 | přečteno 1861x | libor.benda

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální