Vyhodnocení programu regenerace MPZ za rok 2017

Tak jako každý rok i v letošním roce podpořilo Ministerstvo kultury a město Bechyně obnovu kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ Bechyně v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O dotaci z tohoto programu na rok 2017 požádali dva subjekty a to na tyto akce: 

Restaurování fasády štítů objektu Klášterní č.p. 37

Popis projektu: restaurování fasády štítů včetně štukové výzdoby a barevné polychromie

Vlastník kulturní památky: Mgr. František Janda

Finanční náklady projektu: dotace z MK 280.000,- Kč, dotace města Bechyně 66.000,- Kč, vlastní zdroje žadatele 311.567,- Kč

klasterka pred


klasterka po

Restaurování náhrobků na židovském hřbitově, 3. etapa

Popis projektu: restaurování 10 ks kamenných náhrobků na židovském hřbitově v Bechyni

Vlastník kulturní památky: Židovská obec v Praze zastoupená společností MATANA a.s.

Finanční náklady projektu: dotace z MK 20.000,- Kč, dotace města Bechyně 13.000,- Kč, vlastní zdroje žadatele 71.500,- Kč.

Z tohoto programu mohou žádat o dotaci vlastníci nemovitých kulturních památek příp. movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou a nacházející se na území MPZ nebo MPR, popř. vlastníci nemovitých památek, které stojí při vnějším obvodu území MPZ nebo MPR nebo v dominantní poloze historického města. Příspěvky poskytované z tohoto programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

zh pred


zh po

Z tohoto programu mohou žádat o dotaci vlastníci nemovitých kulturních památek příp. movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou a nacházející se na území MPZ nebo MPR, popř. vlastníci nemovitých památek, které stojí při vnějším obvodu území MPZ nebo MPR nebo v dominantní poloze historického města. Příspěvky poskytované z tohoto programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. 

Závazné finanční podíly dotčených subjektů na obnovu kulturní památky jsou Ministerstvem kultury stanoveny takto: 


ZDROJE MĚSTA, KRAJE FO, PO, CÍRKVE 
 Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje min. 50%min. 40%
 Rozpočet města 0 min. 10%
 Prostředky z programu regeneracemax. 50%  max. 50% 


Ilona Zvolánková, vedoucí investičního odboru MěÚ Bechyně

10.11.2017 9:31:49 | přečteno 872x | ilona.zvolankova

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální