Podpora projektů města z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2016

Tak jako každý rok i v letošním roce město Bechyně využilo některé vyhlášené grantové programy Jihočeského kraje a podalo žádost o poskytnutí dotace. 

Jihočeský kraj pak následně poskytl dotaci na tyto projekty:

Nákup zásahových obleků pro jednotku SDH Bechyně

Neinvestiční dotace byla poskytnuta z grantového programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, opatření č. 2“ ve výši 35.000,- Kč. Dotace byla využita na nákup 3 ks zásahových třívrstvých obleků – kalhoty a kabát. Finanční spoluúčast města činila 24.604,60 Kč.

Nákup kalového čerpadla, sací hadice a koše pro SDH Hvožďany

Neinvestiční dotace byla poskytnuta z grantového programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, opatření č. 2“ ve výši 11.000,- Kč.  Dotace byla využita na nákup čerpadla Heron, sací hadice a sacího koše. Finanční spoluúčast města činila 6.551,00 Kč.

ZŠ Františka Křižíka v Bechyni – výměna oken – III. etapa

Neinvestiční dotace byla poskytnuta z grantového programu „Objekty kulturního dědictví“, opatření „Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích“ ve výši 100.000,- Kč.  Dotace byla využita na výměnu 18 ks dřevěných špaletových oken včetně 4 ks balkónových dveří uzavřeného dvora uvnitř budovy ZŠ Františka Křižíka. Finanční spoluúčast města činila 1.015.197,00 Kč.

Oprava ohradních zdí na novém hřbitově v Bechyni

Neinvestiční dotace byla poskytnuta z grantového programu „Úcta k předkům“, opatření „Opravy a rekonstrukce na pohřebištích. Opravy a rekonstrukce pomníků a pamětních desek ve vztahu ke světovým válkám. Vybudování nových válečných pietních míst“ ve výši 40.000,- Kč. Dotace byla využita na opravu kamenných ohradních zdí hřbitova před parkovištěm a na lokální opravu ohradních zdí z betonových panelů v zadní části hřbitova. Finanční spoluúčast města činila 116.061,00 Kč.

Zároveň žádosti o poskytnutí dotace podala i Základní škola Bechyně, Školní 293 a Jihočeský kraj dotaci poskytl na tyto projekty:

Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Školní v Bechyni

Investiční dotace byla poskytnuta z grantového programu „Podpora sportu, opatření č. 2“ ve výši 150.000,- Kč. Dotace byla využita na rekonstrukci podlahy tělocvičny včetně nářaďoven. Rekonstrukce spočívala ve výměně skladby podlahy. Nová podlaha je s polyuretanovým povrchem. Finanční spoluúčast základní školy činila 1.036.272,26 Kč.

Nákup tělocvičného nářadí pro ZŠ Školní

Neinvestiční dotace byla poskytnuta z grantového programu „Podpora sportu, opatření č. 3“ ve výši 30.000,- Kč. Dotace byla využita na nákup nářadí a to konkrétně florbalových branek, laviček, švédské bedny, stojanů a laťky pro skok vysoký, počítadel míčových her, branek sálové kopané, přeskokové kozy, odrazového gymnastického můstku a žíněnek. Finanční spoluúčast základní školy činila 69.219,00 Kč.

Ilona Zvolánková, vedoucí investičního odboru MěÚ Bechyně 

3.11.2016 10:29:22 | přečteno 757x | ilona.zvolankova

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální