Podpora projektů města z dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2021

Tak jako každý rok i v letošním roce město Bechyně využilo některé vyhlášené grantové programy Jihočeského kraje a podalo žádost o poskytnutí dotace. 

jckraj logo1

Jihočeský kraj pak následně poskytl dotaci na tyto projekty:


SDH Bechyně – nákup přileb HEROS TITAN FIRE – II. ETAPA

Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, první opatření, první podopatření“ ve výši 20.000,- Kč. Dotace byla využita na nákup 8 kusů přileb HEROS TITAN FIRE určené pro zásahovou jednotku SDH Bechyně. Finanční spoluúčast města činila 58.398,32 Kč.

SDH Bechyně – nákup lodního motoru Mercury F20 EH EFI

Účelová investiční dotace byla poskytnuta z dotačního programu „Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, druhé opatření, čtvrté podopatření“ ve výši 50.000,- Kč.  Dotace byla využita na nákup lodního motoru Mercury F20 EH EFI, který bude sloužit zásahové jednotce SDH Bechyně. Finanční spoluúčast města činila 43.400,00 Kč.

Michal Šonka, DiS., referent investičního odboru MěÚ Bechyně 


1.11.2021 8:49:43 | přečteno 463x | michal.sonka

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální