Podpora projektů města z dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2020

Tak jako každý rok i v letošním roce město Bechyně využilo některé vyhlášené grantové programy Jihočeského kraje a podalo žádost o poskytnutí dotace. 

jck logo

Jihočeský kraj pak následně poskytl dotaci na tyto projekty:


SDH Bechyně – nákup přileb HEROS TITAN FIRE

Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, první opatření, první podopatření“ ve výši 35.000,- Kč. Dotace byla využita na nákup 8 kusů přileb HEROS TITAN FIRE určené pro zásahovou jednotku SDH Bechyně. Finanční spoluúčast města činila 43.398,32 Kč.


SDH Bechyně – nákup hasičské stříkačky PS-12

Účelová investiční dotace byla poskytnuta z dotačního programu „Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, druhé opatření, čtvrté podopatření“ ve výši 60.000,- Kč.  Dotace byla využita na nákup hasičské stříkačky PS-12, která bude sloužit zásahové jednotce SDH Bechyně. Finanční spoluúčast města činila 91.250,00 Kč.


Michal Šonka, DiS., referent investičního odboru MěÚ Bechyně 29.10.2020 10:33:11 | přečteno 465x | michal.sonka

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální