Informace dle zákona o odpadech za rok 2022

Z Bechyně se v roce 2022 vyvezlo na skládku 1245,63 t směsného komunálního odpadu a 53,06 t objemného odpadu, což je nábytek (sedačky, matrace). 

Vytřídilo se 73,1 t plastů, 143,05 t papíru včetně 33 t v rámci školního sběru, 85,28 t skla, 42,92 t kovů, 23,2 t oděvů, 143,05 t dřeva (nábytku) a 499,75 t biologicky rozložitelných odpadů, z toho 309,02 t při svozů nádob na BIO, 1 t použitých jedlých olejů.

Do sběrného dvora byly odevzdány nebezpečné odpady a to 0,91 t motorových, převodových olejů, 4,37 t obalů obsahující zbytky nebezpečných látek a 1,06 t barev. 

V rámci zpětného odběru bylo sebráno 33 t elektra a 828 ks pneumatik. Do sběrného dvora občané přivezli 4 t stavebních odpadů obsahující azbestová vlákna a 34 t stavebních odpadů. Stavební odpady jsou za úplatu.

V Bechyni je rozmístěno 68 kontejnerů na plast, 54 kontejnerů na papír, 40 kontejnerů na sklo, 4 kontejnery na kovy, 13 popelnic na použité jedlé oleje a tuky, 9 kontejnerů na textil. Město zapůjčilo občanům 420 nádob na bio odpad a další nádoby rozmisťuje do sídlišť.

Do sběrného dvora lze ukládat

 • objemný odpad, 
 • komunální odpad, který se svými rozměry nevejde do popelnice,
 • nebezpečné odpady – motorové a převodové oleje, barvy, obaly od barev a nebezpečných odpadů apod.
 • veškeré tříděné odpady – plast, papír, sklo, nápojový karton, bio odpad, železo, nábytek, oděvy 
 • za úplatu stavební odpady – cihly, beton
 • za úplatu stavební materiál obsahující azbest – eternit, který se musí vozit zabalený 
 • v rámci zpětného odběru použité elektro včetně žárovek a zářivek, baterie 
 • v rámci zpětného odběru pneumatiky 

Náklady na provoz obecního systému odpadového hospodářství

Paragraf 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů - celkem 63 412,47 Kč

 • odvoz a likvidace nebezpečného odpadu - 63 412,47 Kč

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem 5 462 823,30 Kč

 • COMPAG Votice s.r.o. – svoz a uložení odpadu - 4 441 049,049 Kč
 • SH EKO – využití odpadu – dřevo z nábytku - 200 336,10 Kč
 • Obec Chrášťany – uložení odpadu - 520 021,75 Kč
 • Kompostárna Jarošovice –  likvidace bio odpadu - 180 138,75 Kč
 • René Hartl – manipulace s bioodpadem v kompostárně - 84 590 Kč
 • EKO-PF s.r.o. – sběr olejů a tuků - 3 449,00 Kč
 • známky na nádoby na odpady - 5 166,00 Kč
 • samolepky na bio popelnice - 10 285,00 Kč
 • benzínové vodní čerpadlo na kompostárnu v Senožatech - 17 787,00 Kč

Paragraf 3723 - Sběr a svoz odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) - celkem 3 180.675 75 Kč

 • COMPAG Votice s.r.o. – svoz a likvidace separovaného odpadu - 3 180 675,75 Kč

Paragraf 3729 - Ostatní nakládání s odpady - celkem 153 473,35 Kč 

 • studená voda na sběrném dvoře - 35 059,00 Kč
 • elektrická energie na sběrném dvoře - 25 105,90 Kč
 • rozšíření kamerového systému na sběrném dvoře - 29 887,00 Kč
 • vázací drát - 2 492,60 Kč
 • výměna pohonu posuvných vrat - 24 500,00 Kč
 • údržba a konfigurace kamer na sběrném dvoře - 1 500,00 Kč
 • sečení porostu skládka Senožaty - 14 520,00 Kč
 • zpracování monitorovací zprávy, zpráva o udržitelnosti projektu – sběrný dvůr - 12 705,00 Kč
 • Senožaty – užívání komunikace - 1 200,00 Kč
 • revize HP na sběrném dvoře - 956,00 Kč
 • servisní kontrola vozíku CPCD25  na sběrném dvoře 5 547,85 Kč

Investice do provozu obecního systému odpadového hospodářství

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem 33 008,80 Kč

svozové vozidlo

 • J. Lanči – příprava veřejné zakázky na dodávku svozového vozidla, vyhodnocení veřejné zakázky na dodávku svozového vozidla - 32 670,00 Kč
 • NESS Czech s.r.o. – uveřejnění elektronického formuláře na dodávku svozového vozidla - 338,80 Kč

Paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních - celkem 59 882,49 Kč

 • S. Návrat – stání pro kontejnery na separovaný odpad –  Fáberova ul. 59 882,49 Kč

27.4.2023 8:32:51 | přečteno 216x | ladislava.blazkova

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální