Znalecký posudek, kterým byla určena výše nájemného v místě a čase obvyklá

Město Bechyně rozeslalo na přelomu ledna a února 2015 nájemcům, se kterými je nájem městského bytu sjednán na dobu neurčitou, nabídku na změnu nájemní smlouvy. Změna se má týkat zvyšování nájemného každoročně o míru inflace počínaje 1.7.2015. 

Město si nechalo zpracovat soudním znalcem, jaká je obvyklá výše nájemného pro lokalitu sídliště Obránců míru a pro lokalitu sídliště Na Libuši. Tento znalecký posudek je k nahlédnutí v listinné podobě na Městském úřadě v Bechyni u Bc. Aleny Schánilové nebo ve společnosti Bytenes Bechyně, spol. s r. o. Dále znalecký posudek zveřejňujeme na webových stránkách Města Bechyně a na webových stránkách společnosti Bytenes Bechyně, spol. s r. o.

Ty nájemce městských bytů, kterým byl zaslán návrh na sjednání inflační doložky k nájemní smlouvě, znovu upozorňujeme, že změnu nájemní smlouvy je možné uzavřít ve společnosti Bytenes Bechyně, spol. s r. o. pouze do konce května 2015. Po tomto datu není možné změnu nájemní smlouvy provést z důvodu uzávěrky dat.

ikona souboruZnalecký posudek

5.5.2015 23:18:18 | přečteno 2151x | libor.benda

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální