Rozhodnutí rady města ke snížení dopadu mimořádných opatření

Rada města Bechyně vzhledem k aktuální mimořádné situaci rozhodla o snížení ceny některých služeb a prominutí místního poplatku.

Snížení nájemného nájemců nebytových prostor

Nájemci, kteří užívají nebytové prostory v objektech města Bechyně, jimž byl maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách usnesením vlády ČR a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky zakázán, mohou požádat o snížení ročního nájmu za období od 01.03.2020 do konce měsíce, v němž skončí účinnost krizových opatření Vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.


Snížení ceny za poskytování služeb zabezpečování likvidace komunálních odpadů

Podnikající fyzické a právnické osoby, které mají s městem Bechyně uzavřenou smlouvu o zabezpečování likvidace komunálních odpadů, a které byly dotčeny ve svém podnikání zákazem maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách usnesením vlády ČR a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky, si mohou požádat o snížení ceny za poskytování služeb zabezpečování likvidace komunálních odpadů o poměrnou část, která se rovná ceně za období od 01.03.2020 do konce měsíce, v němž skončí účinnost krizových opatření Vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.


Prominutí místního poplatku za předzahrádky

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry rozhodl městský úřad, jako správce daně, o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství u předzahrádek pro rok 2020.


22.4.2020 9:18:24 | přečteno 993x | frantisek.stach

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální