Rekultivace skládky Senožaty

Začátkem listopadu loňského roku byly započaty práce na rekultivaci bývalé skládky na tuhý komunální odpad u obce Senožaty. Skládka sloužila od roku 1962 k ukládání komunálního odpadu z města Bechyně a blízkého okolí, byla uzavřena k 31.12. 1994. Účelem uzavření skládky bylo zabránit potencionálnímu poškození nebo ovlivnění složek životního prostředí.

Rekultivace skládky je z 90% financována z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a z 10% z rozpočtu města Bechyně.

sklsen3

Práce na rekultivaci skládky byly dokončeny letos v červnu. Rekultivací dojde k zamezení negativního vlivu skládky na životní prostředí. Po dosažení předepsaného tvaru skládky byla provedena technická a biologická rekultivace. V rámci technické rekultivace byl povrch bývalé skládky zakryt minerálním těsněním pro zamezení vnikání srážkových vod, po obvodu skládky byly vybudovány 2 záchytné příkopy povrchových vod. Z důvodu zajištění zamezení úniku skládkových plynů byl vybudován odplyňovací systém s koksokompostovým filtrem ve 2 nádržích. Dále v prostoru pod skládkou byla umístěna plošná drenáž pro zajištění stability čela skládky a vyloučení rizika nastoupání podzemní vody do tělesa skládky při extrémních klimatických podmínkách. Biologická rekultivace pak představovala celoplošné zatravnění rekultivované plochy.

Účelem rekultivace je vytvoření vhodných technických podmínek pro následné využití území. Cílovým stavem je začlenění rekultivované plochy do krajiny s možností využití území pro další účely.

Ilona Zvolánková, odbor investic MěÚ Bechyně

opzp logo

5.5.2015 21:49:44 | přečteno 1651x | libor.benda

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální