Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni

Stavební akce „Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni“ byla zahájena 21.04.2020 a to dle plánu výstavby na dvou místech.

17.5.2021

Ve středu 19.05.2021 bude probíhat asfaltování 1. vrstvy v Lázeňské ulci. Chtěli bychom požádat, aby od 7:30 do 14:00 touto ulicí neprojížděla žádná vozidla. Následně dojde k výškové úpravě poklopů a asfaltování druhé vrstvy. Termín, kdy proběhne  pokládka 2. vrstvy, bude oznámeno. Vzhledem k nepříznivému počasí, může dojít k úpravě termínu. O případné změně budou občané informováni.

16.3.2021

V prostoru pěší zóny Libušiny ulice (mezi Hotelem Drak a Hotelem Jupiter) budou prováděny stavební práce na vodovodním řadu a následně úprava povrchů. Předpokládaný termín zahájení prací je plánovaný od 22. března 2021. 
Od 22.března 2021 bude zahájena recyklace asfaltových vrstev v rozsahu od křižovatky ulice Libušina s ulicí vedoucí do Křižíkovy vilové čtvrti (Elektro ZELENKA) ke křižovatce ulice Libušina a ulice Čechova (Na Růžku). Následně budou po několikadenní technologické přestávce provedeny finální vrstvy asfaltu. Celý tento proces bude realizován po dobu cca dvou dnů.
Celá stavba „Rekonstrukce Libušiny ulice“ bude dokončena do 31.05.2021.

2.11.2020

Od 2.listopadu je v rozsahu od křižovatky ulice Za Trubným a ulice U Vodojemu až ke křižovatce ulice Libušina s ulicí vedoucí do Křižíkovy vilové čtvrti (Elektro ZELENKA) prováděna recyklace původních asfaltových vrstev. Po dobu 6 dnů nebude do Libušiny ulice možný příjezd z ulice Písecká. 

Od 9.listopadu budou prováděny práce v úseku od ZŠ v Libušině ulici směrem ke křižovatce ulic Libušina – Čechova. Pro příjezd do Křižíkovy čtvrti využijte prosím Novodvorskou ulici.

23.10.2020

Z důvodu současné složité situace související s Coronavirovými omezeními, došlo k posunutí termínu provedení konečné úpravy ulice Libušina. Recyklace asfaltových vrstev bude probíhat ve 45 týdnu. Tento proces bude realizován po dobu cca dvou dnů a to v rozsahu od křižovatky ulice Za Trubným a ulice U Vodojemu až ke křižovatce ulice Libušina s ulicí vedoucí do Křižíkovy vilové čtvrti (Elektro ZELENKA). Následně budou po několikadenní technologické přestávce provedeny finální vrstvy asfaltu. 
Ve zbývající části Libušiny ulice (od Elektro Zelenka ke křižovatce ulic Libušina – Čechova)budou nadále realizovány stavební práce na vodovodním a kanalizačním řadu. V případě příznivých podmínek, bude tato část finálně, včetně asfaltových povrchů, dokončena do 15.12.2020.

24.9.2020

V současné době probíhají práce na kanalizačním řadu v místě křižovatky ulice Libušina a ulice Novodvorská. Z tohoto důvodu není možný průjezd touto křižovatkou. Provoz bude obnoven v následujícím týdnu – tj. 40 týden tohoto roku.
V následujících dnech budou zahájeny práce směrem z ulice Libušina do ulice Školní. V těchto místech je zajištěn průchod pro pěší. Prosíme o dodržování vytyčených tras. Děkujeme.
V křižovatce Písecké a Libušiny ulice budou výkopové práce dokončeny v následujícím týdnu – tj. 40 týden tohoto roku. I nadále bude v těchto místech pohyb možný s maximální opatrností. Bude se zde stále jednat o průchod a průjezd stavbou.

25.8.2020

V následujícím období budou prováděny práce v prostoru křižovatky ulice Písecká a Libušina. Bude se jednat o propojení vodovodního řadu a práce související s kanalizačním řadem.
Dále jsou prováděny práce v Libušině ulici před OD Rubín. Pokud je nutné, aby kdokoliv tímto prostorem projížděl, prosíme o maximální opatrnost. Jedná se o průjezd stavbou. Děkujeme.
V 36. týdnu bude (bez finální povrchové úpravy) umožněn automobilový provoz v křižovatce ulic U Vodojemu a Tyršova. Doprava nebude muset být již vedena po objízdné trase okolo vlakového nádraží. Směrem od Opařan bude tedy možné projet ulicí U Vodojemu (okolo čerpací stanice) a dále pokračovat směrem na Týn nad Vltavou (okolo kulturního domu). Pro příjezd do centra města i nadále platí objízdná trasa ulicemi Za Trubným a Čechova.

4.8.2020

Od 04.08.2020 budou prováděny stavební práce v rámci „Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni“ v úseku od křižovatky ulice Lázeňská – ulice Libušina směrem k náměstí T.G.M. Jedná se o výkopové práce v souvislosti s vodovodním a kanalizačním řadem. Z tohoto důvodu bude na parkovišti před OD Rubín zakázáno stání vozidel. V rámci bezpečnosti provozu prosíme o respektování dopravního značení. Zároveň žádáme, aby obyvatelé č.p.  185 a č.p. 186 používali zadní vchody do těchto bytových domů a tím se spolupodíleli na bezpečném průběhu stavby. V souvislosti s prováděním této části stavby bude uzavřen příjezd z Libušiny ulice do ulice Lázeňská. O náhradní příjezdové trase do ulice Lázeňská, byli obyvatelé této lokality informováni dopisem, který byl vložen do dopisové schránky dotčených objektů. 

Stavební práce v křižovatce ulice U Vodojemu a ulice Za Trubným budou dokončeny ve 31. týdnu tohoto roku a v křižovatce ulice Písecká a ulice Libušina budou dokončeny ve 34. týdnu tohoto roku.

8.6.2020

V následujících dnech budou práce na stavbě „Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni“ probíhat i nadále v místech křižovatky ulic Lázeňská a Libušina a v místě křižovatky ulic Tyršova – Libušina.
Chtěli bychom tímto upozornit, že vjezd do Lázeňské ulice nebude od 10.06.2020 do 19.06.2020 možný. V těchto dnech budou prováděny dokončovací práce na kanalizačním řadu, které svým rozsahem znemožní vjezd směrem k ČOV.
Objízdná trasa ulicemi Za Trubným a Čechova je stále nutná. V zájmu bezpečného provozu, žádáme o dodržování omezení rychlosti na 30 km/hod. Děkujeme

27.5.2020

  1. Práce na rekonstrukci Libušiny ulice probíhají i nadále v místech vstupu do Lázeňské ulice, kde dochází z důvodu skalnatého terénu ke komplikacím s výkopovými pracemi. Faktorem, který způsobuje prodloužení prací je i skutečnost, že původní kanalizační řad je provedený ze železné chráničky vyplněné betonem. Tento řad musí být odstraněn a následně nahrazen novým. 
  2. V křižovatce ulic Tyršova – Lázeňská probíhají nadále práce na kanalizačním řadu. Z tohoto důvodu je nutné i nadále používat směrem do centra objízdnou trasa vedenou ulicí Za Trubným a ulicí Čechova. V této trase je upraveno rychlostní omezení na 30 km/h. Z důvodu bezpečnosti žádáme, aby obyvatelé a návštěvníci Bechyně respektovali oplocené prostory stavby a nevstupovali na staveniště a skládky stavebního materiálu. Především v parku u rybníku Trubný. Pro pěší trasu ze sídl. Na Libuši využijte prosím jako obchůznou trasu ulici okolo Kulturního domu.

5.5.2020

  1. V místě vjezdu do ulice Lázeňská, kde je prováděn výkop a následně ukládání kanalizačního potrubí. V tuto chvíli jsou práce v Lázeňské ulici v takové fázi, že není možné uzavřeným místem projet. Tato fáze bude trvat ještě cca 14 dní (dle náročnosti bourání skalnatého podloží do hloubky až 5,3m). Poté bude možné projet po chodníku od restaurace „Drak“, v další fázi pak přijíždět Libušinou ulicí směrem od náměstí. V této části ulice budou ještě později prováděny práce související s vodovodem. 
  2. V místě mezi křižovatkou ulic U Vodojemu a Za Trubným a křižovatkou ulic Libušina a Tyršova. V současnosti je dokončena část kanalizačního řadu, který je umístěn v zelené ploše u rybníku Trubný. V komunikaci jsou prováděny práce na kanalizačním řadu. Křižovatka ulic Libušina a Tyršova bude (pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti) průjezdná na konci měsíce května 2020. Během následujících dvou týdnů budou zahájeny stavební práce na dešťové kanalizaci a to v rozsahu mezi křižovatkou ulic Za Trubným a U Vodojemu až k rybníku Trubný.


Stavba bude prováděna v etapách, které jsou vyznačeny v grafické příloze tohoto sdělení.

ikona souboruMapka s vyznačením etap stavby (PDF, 307 kB)

Průběžné informace o realizaci stavby budou zveřejňovány na rovněž na stránkách www.mestobechyne.cz a na úřední desce města Bechyně. Své dotazy, případně připomínky, můžete zasílat na emailovou adresu skalakova@mestobechyne.cz.

Odvoz odpadu bude v průběhu stavby zajištěn dodavatelskou firmou DAICH, s.r.o. Požádala bych Vás proto, abyste své popelnice označili příslušným číslem popisným a vždy den před běžným termínem svozu opadu je umístili před své objekty, odkud budou svezeny na místo dostupné pro fa. Compag a následně vráceny na původní místo.

Ve věci poštovních zásilek nedojde k žádnému omezení. 

13.1.2020 9:02:01 | přečteno 3694x | skalakova

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální