Přerušení dodávky vody

Od 8.10.2020 (od 8.00 hod.) do 18.10.2020 bude odstaven hlavní přivaděč vody do Bechyně.

Při odstávce přivaděče bude docházet k přerušování dodávky vody z důvodu poklesu tlaku ve vodovodní síti. K přerušení dodávky vody dojde ve vyšších podlažích vícepatrových budov v Bechyni a ve všech nemovitostech v Senožatech a Haškovcově Lhotě. Dále dojde k přechodnému zhoršení kvality vody (zákal) a bude průběžně prováděno odkalování vodovodní sítě v Bechyni.

Odstávka přivaděče souvisí s rekonstrukcí Libušiny ulice, kterou provádí společnost Daich, s.r.o.

Děkujeme za pochopení. 

Ing. Zdenka Sosnová, Vodárenské sdružení Bechyňsko


7.10.2020 8:34:56 | přečteno 1233x | libor.benda

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální