Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 9. listopadu 2016 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni. 

Návrh programu jednání:


 1. Kontrola usnesení
 2. Schválení návrhu programu jednání
 3. Změny rozpočtu
 4. Zpráva kontrolního a finančního výboru
 5. Prodej volných bytů Na Libuši
 6. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 7. Záměr prodeje části pozemku č.par. 990/3 v k.ú. Bechyně
 8. Záměr prodeje pozemku č.par. 470/23 a část č.par. 470/28 v k.ú. Senožaty u Bechyně
 9. Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku
 10. OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 11. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Bežerovice
 12. Informace o Mezinárodním institutu keramiky, z.ú
 13. Různé


1.11.2016 13:32:29 | přečteno 877x | pavel.houdek

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální