Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 22. června 2016 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni. 

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Prodej pozemku č.par. 921/2 v k.ú.Bežerovice
 4. Prodej částí pozemků par.č. 1487/2, 1487/5, 1487/8 a 1487/9 v k.ú. Bechyně
 5. Změna č. 4 Územního plánu obce Bechyně
 6. Záměr směny pozemků se spol. Panství Bechyně SE
 7. Žádost o slevu z kupní ceny bytu na Libuši 686/5
 8. Prodej volných bytů Na Libuši.
 9. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 10. Změny rozpočtu
 11. Různé

14.6.2016 9:06:14 | přečteno 983x | libor.benda

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální