Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 10. května 2023 od 16 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Bechyni.

Návrh programu jednání:


  1. Schválení návrhu programu jednání
  2. Kontrola usnesení
  3. Závěrečný účet a účetní závěrka města Bechyně za rok 2022
  4. Změny rozpočtu
  5. Dotace
  6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1978/4 v k. ú. Bechyně
  7. Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 948/1 v k. ú. Hvožďany u Bechyně
  8. Prodej části pozemku p. č. 461/1 v k. ú. Senožaty u Bechyně
  9. Žádost o prodej části pozemku
  10. Různé

2.5.2023 14:46:49 | přečteno 952x | stepan.ondrich

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální