Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 26. května 2021 od 16 hodin ve velkém sále kulturního domu v Bechyni.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Závěrečný účet a účetní závěrka města Bechyně za rok 2020
 5. Dotace
 6. Změna pravidel pro poskytování stravného
 7. Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 2112/25 v k. ú. Hvožďany u Bechyně
 8. Prodej částí pozemků p. č. 466/1, p. č. 470/6 a p. č. 470/29 v k. ú. Senožaty
 9. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2656/13 v k. ú. Hvožďany u Bechyně
 10. Odkoupení pozemků p. č. 145/29 a 145/30 v k. ú. Senožaty u Bechyně
 11. Záměr prodeje pozemku p. č. 74 v k. ú. Senožaty u Bechyně
 12. Změny v seznamu bytů Na Libuši
 13. Žádost o zapojení ZŠ Bechyně do výzvy z IROP
 14. Nabídka daru od Jihočeského kraje
 15. Převzetí účelové komunikace od ČR-SPÚ 
 16. Různé

18.5.2021 14:13:05 | přečteno 896x | pavel.houdek

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální