Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 19. června 2019 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ Bechyně.

Návrh programu jednání:

  1. Kontrola usnesení
  2. Schválení návrhu programu jednání
  3. Rozpočtová opatření
  4. Žádost o poskytnutí dotace
  5. Změny v seznamech bytů Na Libuši 
  6. Záměr směny pozemků
  7. ČR-ÚZSVM – žádost o informaci
  8. Různé

12.6.2019 12:47:38 | přečteno 630x | pavel.houdek

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální