Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 23. září 2015 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni. 


Návrh programu jednání:

 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Prodej pozemků č.par. 1027/4 a 1031 v k.ú. Bechyně (usn. č. 45/04-15 Z dne 24. 6. 2015)
 5. Odkoupení pozemků od Státního statku Jeneč, stp.p. v likvidaci
 6. Nabídka na odkoupení pozemků č.par. 1302/1 až 1302/17 a 1302/19 v k.ú. Bechyně
 7. Změna č. 4 Seznamu majitelů rekreačních chat ve Hvožďanech u Bechyně
 8. Záměr prodeje části pozemku par.č.2478/1 v k.ú. Hvožďany u Bechyně
 9. Záměr prodeje části pozemku par.č.872/1 v k.ú. Hvožďany u Bechyně
 10. Návrh na pořízení změny ÚPO - Hartlovi
 11. Schválení zadání Změny č. 2 ÚPO Bechyně
 12. Záměr prodeje části pozemku PK č.51 v k.ú. Senožaty u Bechyně
 13. Souhlas s nabytím služebnosti inženýrské sítě - kanalizace a vodovod v Michalské ulici
 14. Souhlas s nabytím služebnosti inženýrské sítě - Bechyně vodovod Hvožďany
 15. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
 16. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 17. Prodej volných bytů Na Libuši.
 18. Informace o projektu "Michalská ulice"
 19. Různé

15.9.2015 23:33:19 | přečteno 1054x | libor.benda

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální