Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 22. listopadu 2017 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni.


Návrh programu jednání:

 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Toulava, o.p.s.  - informace o činnosti
 5. Studie parkových úprav v okolí rybníka Trubný
 6. Prodej volného bytu Na Libuši
 7. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 8. Prodej bytového domu č.p. 41 v Senožatech
 9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 10. Zrušení společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. s likvidací
 11. Zřízení příspěvkové organizace s názvem Služby města Bechyně, p.o.
 12. Převod nemovitých věcí z vlastnictví spol. BYTENES  Bechyně spol. s r.o.  do vlastnictví města Bechyně 
 13. Zpráva kontrolního a finančního výboru
 14. Různé

15.11.2017 8:52:25 | přečteno 898x | pavel.houdek

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální