Poplatek - komunální odpad

Místní poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „komunální odpad“). Připomínáme splatnost místního poplatku 30.6.2017.

Poplatek lze uhradit v pokladně Města Bechyně nebo převodem na účet číslo 19-0701467359/0800, s příslušným variabilním symbolem (stejný jako vloni). Výše poplatku je 600 Kč. Osoby, které dovrší v roce 2017 věku 70 let a osoby starší, zaplatí 500 Kč. Poplatková povinnost se týká rovněž osob, které mají trvalý pobyt na ohlašovně městského úřadu (nám. T.G. Masaryka 2, Bechyně).

Poplatek mohou stejným způsobem platit majitelé staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, kteří nemají v Bechyni trvalé bydliště, v jejichž nemovitostech není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Číslo účtu i variabilní symbol jsou stejné jako v minulých letech. Výše poplatku činí 600 Kč bez úlev.

Veškeré dotazy týkající se poplatku za komunální odpad Vám zodpovíme na tel. čísle 381 477 035 nebo na mailové adrese vankova@mestobechyne.cz. Podrobné informace je možné získat v obecně závazné vyhlášce města Bechyně č. 3/2015, která je k dispozici na webových stránkách města Bechyně www.mestobechyne.cz.
18.1.2017 8:44:36 | přečteno 2018x | marcela.vankova

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální