Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Bechyně vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího investičního odboru MěÚ Bechyně (10. platová třída).

Druh práce: 

 • zastupování města v řízeních podle stavebního zákona 
 • stavební dozor nad investicemi města 
 • koordinace předprojektových příprav stavebních akcí 
 • kalkulace investic a stavebních prací 
 • příprava podkladů pro žádosti o dotace na finanční zajištění investic 
 • organizování veřejných soutěží


Požadavky:


Dosažené vzdělání:

 • Minimálně středoškolské, stavebního zaměření, případně technického zaměření s praxí ve stavebním oboru minimálně 5 let.


Další požadované dovednosti: 

 • Dobrá znalost práce na PC (Windows, MS Office, Internet), pečlivost a spolehlivost, dobré komunikační schopnosti, řidičský průkaz skupiny "B".
 • Praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána.
 • Splnění požadavku zákona č.451/1991 Sb. (Týká se uchazečů narozených do 01.12.1971. Dokládá se až před uzavřením pracovní smlouvy)
 • Výhodou zkušenosti s organizováním veřejných soutěží a zpracováním žádostí o dotace a granty.


Nástup od  01.10.2019 (případně dohodou) 


Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději do 25.07.2019   na adresu: MěÚ Bechyně, nám. T. G. Masaryka č. 2., 391 65 Bechyně (Obálku označte: „VŘ Investice“)

ikona souboruPřihláška do výběrového řízení (PDF, 175 kB)


Podrobnější informace k náplni práce podá tajemník MěÚ, telefon: 381 477 017, e-mail:  tajemnik@mestobechyne.cz 

Náležitostmi přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

Přílohami přihlášky jsou:

 • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 • ikona souborusouhlas se zpracováním osobních údajů


Město Bechyně si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Datum vyhlášení:  1. července 2019


Ing. František Stach, tajemník MěÚ Bechyně

2.7.2019 8:42:12 | přečteno 1021x | frantisek.stach

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální