Opravy místních komunikací po povodni 2013 podpořeny z Fondu solidarity EU

V srpnu 2013 obdrželo město dotaci z Ministerstva dopravy na okamžité opravy místních komunikací v důsledku povodní v květnu a červnu 2013. 

opravy kom 1

Uznatelnými náklady pro tento program byly náklady související s opravou majetku obcí plnící dopravní účel tzn. místní komunikace, účelové komunikace, lávky pro chodce a cyklisty, chodníky adt., které byly poškozeny povodní nebo přívalovými dešti. Město obdrželo dotaci na opravu dvou lávek přes říčku Smutná pod Plechamrem a pod zámkem a na opravu místní účelové komunikace ve Hvožďanech a v Senožatech – Větrov. Dotace byla získána ve výši 85% skutečně vynaložených uznatelných nákladů (2.138.000,- Kč), 15% bylo hrazeno z rozpočtu města (377.431,- Kč). V únoru letošního roku město využilo možnosti podat žádost o dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje k opatření Fondu solidarity EU na úhradu výdajů vynaložených z vlastních zdrojů tzn. zbylých 15%. Tyto prostředky byly rozhodnutím Ministerstva financí a rozhodnutím Zastupitelstva Jihočeského kraje v březnu letošního roku pro město Bechyně také uvolněny.

opravy kom 2

opravy kom 3

5.5.2015 23:25:06 | přečteno 1180x | libor.benda

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální