Dotazníkové šetření

v rámci zpracování Programu rozvoje města Bechyně na roky 2022 – 2027.

Vážení obyvatelé Bechyně, 

naše město v současné době zpracovává svůj nový program rozvoje, ve kterém chceme formulovat představy o budoucnosti města a vyjasnit priority rozvoje města pro nadcházející roky. Program rozvoje slouží také k lepšímu využívání finančních prostředků města a je i důležitým podkladem pro získávání různých dotací na uskutečňování vybraných rozvojových záměrů. V této souvislosti se na Vás obracím s žádostí o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. 

Dotazník můžete vyplnit přímo zde, po kliknutí na odkaz níže. Můžete jej vyplnit rovněž ručně na straně 3 aktuálního čísla Bechyňského zpravodaje a odevzdat na podatelně MÚ nebo do schránky u hlavního vchodu do budovy MÚ. Vyplňujte jej, prosím, pouze jednou, buď v tištěné verzi nebo online! Dotazníkové šetření probíhá do 30. 11. 2021. 

Děkuji za spolupráci a projevený zájem. 

Ing. Pavel Houdek, starosta města Bechyně

Dotazník k vyplnění – zde  


1.11.2021 10:13:13 | přečteno 1988x | pavel.houdek

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální