Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme II

Jihočeský kraj vyhlásil dotační program s názvem "My v tom Jihočechy nenecháme II", který má pomoci rodinám s dětmi a seniorům. S vědomím vážnosti současné situace nejen v oblasti cen energií rozhodlo 07. září 2022 Zastupitelstvo města Bechyně, že i naše město se do programu zapojí.

V rámci dotačního programu mají být 

  1. finančně podpořeny děti do  tří let věku k datu 01.08.2022, jež mají trvalý pobyt na území Jihočeského kraje (stejným způsobem mají být podpořeny i děti do 8 let věku, které pobírají příspěvek na péči a nejsou umístěny v pobytovém zařízení sociálních služeb)
  2. finančně podpořeni poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje ke dni 01.08.2022.

Jihočeský kraj podpoří děti do tří let věku, resp. do osmi let věku pobírající příspěvek na péči, kdy tohoto věku musí děti dosáhnout před 01.08.2022. Každé dítě v rodině, kde alespoň v některém měsíci roku 2022 je pobírán přídavek na dítě, nebo kde v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022 je pobírán příspěvek na bydlení, nebo kde čistý měsíční příjem připadající na jednoho člena společné domácnosti nepřesáhne 13.000 Kč, by mělo dostat 4.000 Kč. Rodič dítěte, které o příspěvek žádá, ani jeho manžel/ partner, nesmí být ke dni podání žádosti o podporu veden v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců.

Jihočeský kraj dále podpoří poživatele starobního, vdovského/vdoveckého a invalidního důchodu, kteří pobírají příspěvek na bydlení, nebo kteří žijí samostatně a jejichž příjem činí maximálně 16.000 Kč měsíčně, nebo kteří žijí ve společné domácnosti s jiným rodinnými příslušníky a jejichž příjem připadající na jednoho člena domácnosti činí maximálně 12.000 Kč.  Samostatně žijící důchodce má získat dotaci 4.000 Kč, důchodce žijící ve společné domácnosti s jinými osobami má získat dotaci 3.000 Kč. 

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.

Společné pro všechny příspěvky je, že občan s trvalým pobytem v Bechyni si bude o příspěvek žádat na Městském úřadě Bechyně. Žádosti budou vyřizovat Bc. Kateřina Šteflová, DiS. (kontaktní telefon 381 477 025) a  Ing. Alena Velinská (381 477 022). Formulář žádosti, formulář potvrzení od úřadu práce o pobírání přídavku na dítě a příspěvku na bydlení, jakož i další formuláře k prokázání příjmu společně posuzovaných osob vytvořil Jihočeský kraj a naleznete je na internetových stránkách www.myvtomjihocechynenechame.cz. Zde naleznete i podrobné informace o podmínkách poskytnutí dotace.

Město Bechyně bude žádosti přijímat nejpozději do 16.12.2022 !!!

Zastupitelé města Bechyně rozhodovali o připojení města k tomuto dotačnímu programu s vědomím, že příspěvek pro každé dítě nese v plné výši 4.000 Kč Jihočeský kraj. Pokud jde o příspěvek důchodci, 50% podpory financuje ze svých prostředků město, což by mělo na základě kvalifikovaných odhadů činit cca 675.000 Kč z rozpočtu města Bechyně.

mesto znak orez

logo jck1


8.9.2022 9:12:08 | přečteno 3381x | libor.benda

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální