Mužové v čele města

Starostové, dříve nazýváni též purkmistři či měšťanostové, jak jejich jména zachytily městské archivy. 


ObdobíJméno starosty
1850 - 1860Karel Faber
1861 - 1875Karel Walter
1876 - 1890Karel Faber
1891 - 1909MUDr. Hynek Daniel
1909 - 1912Karel Plaňanský
1913 - 1919prof. František Kraus
1919 - 1922Karel Plaňanský
1922 - 1931Václav Kolafa
1931 - 1941Karel Homér
1941 - 1942František Vrůbel - II.náměstek *
1942 - 1945JUDr.Jan Bukač - předseda správní rady **
1945František Koubec - RNV (květen - červenec)
1945 - 1946František Novák
1946 - 1948Vilém Bumerle
1948 - 1953Václav Malý
1953 - 1960Vladimír Pospíšil
1960 - 1963František Novák
1964 - 1971Jaroslav Sobíšek
1971 - 1986Jaroslav Bureš
1986 - 1990Pavel Dušek
1990 - 1998Jan Charypar
1998 - 2014Mgr. Jaroslav Matějka
2014 - 2022Ing. Pavel Houdek
2022 - ....Mgr. Štěpán Ondřich

*) V r. 1941 vážně onemocněl starosta Karel Homér, v říjnu 1941 požádal o své uvolnění. Nástupcem zvolen K.Svoboda, který však funkci nenastoupil. Obecní zastupitelstvo řídí II. náměstek Karel Vrůbel.

**) V r. 1942 v prosinci bylo výnosem Okresního úřadu v Táboře rozpuštěno obecní zastupitelstvo a jmenována správní komise města s předsedou JUDr. Janem Bukačem.

Kancelář městského úřadu vedl prvních několik let bývalý magistrátní kancelista Květ, který zemřel v r. 1865. Po něm měla obec jediného úředníka s titulem „početvedoucí“ - Jana Šimáka, který obstarával veškeré kancelářské práce až do své smrti v r. 1870. Ještě za jeho života přijala obec asistenta Františka Nováka, který pak byl v letech 1871 - 1911 městským tajemníkem. Po něm nastoupil městský tajemník František Vozábal, který vykonával funkci až do roku 1941 a od roku 1941 pak tajemník Antonín Hlad. Teprve v roce 1923 byl na radnici přijat další výpomocný úředník Jan Burda, který zde působil až do roku 1937. V roce 1937 byla oddělena účetní agenda od agendy městského tajemníka a ustanoven městský důchodní L.Čermák a pokladník J.Havel. V době okupace, kdy přibyla zejména agenda zásobovací a řízeného hospodářství, zvětšil se počet městských úředníků o několik pomocných sil.

17.2.2015 13:53:43 | přečteno 2036x | tana

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální